Mitsubishi module analog Q68ADI

  • Q68ADI

MÔ ĐUN NGÕ VÀO ANALOG PLC MITSUBISHI Q68ADI
Tên sản phẩm: Ngõ vào tương tự Q68ADI Mitsubishi
- Nguồn vào: DC0 ~ 20mA (kháng đầu vào: 250Ω)
- Số lượng đầu vào tương tự: 8 kênh
- Tốc độ chuyển kênh: 10 ms/ kênh
- Đầu vào hiện tại: 0 ~ 20mA 
Chế độ phân giải bình thường: 0 ~ 4000 (5μA) 
chế độ phân giải cao: 0 ~ 12000 (1.66μA)
- Đầu vào hiện tại:4 ~ 20mA 
Chế độ phân giải bình thường: 0 ~ 4000 (4μA) 
chế độ phân giải cao: 0 ~ 12000 (1.33μA)
- Thiết lập phạm vi sử dụng 
Chế độ phân giải bình thường: 0 ~ 4000 (1.37μA) 
chế độ phân giải cao: 0 ~ 12000 (1.33μA)
- Kích thước: 98mm(H)x27.4mm(W)x90mm(D)
- Xuất xứ: Japan