Bộ điều khiển lập trình

 • FX1S-14MT-001

PLC MITSUBISHI FX1S-14MT-001

 • SỐ NGÕ VÀO SỐ: 8.
 •  
 • SỐ NGÕ RA SỐ: 6, TRANSISTOR.
 •  
 • NGUỒN CUNG CẤP: 240 VAC.
 •  
 • ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC.
 •  
 • CÓ THỂ MỞ RỘNG 10 ĐẾN 30 NGÕ VÀO/RA.
 •  
 • TRUYỀN THÔNG RS232C, RS 485.
 •  
 • KHỐI LƯỢNG 0.3KG
 •  
 • KÍCH CỠ W X H X D: 60 X 90 X 75.