Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Modul PLC Mitsubishi FX2n 16EX-ES/UL

  • FX2n 16EX-ES/UL

Chi tiết kỹ thuật sản phẩm

Modul mở rộng
FX2N-16EX-ES/UL
Ngõ vào: 16
Sử dụng cho PLC họ FX3U, FX3G, FX1N