Modul Siemens 6ES7332-5HF00-0AB0

  • 6ES7332-5HF00-0AB0

S7-300, Modul mở rộng đầu ra tương tự SM 332  
6ES7332-5HF00-0AB0
Số đầu ra: 8 AO, U/I; DIAGNOSTICS;        

RESOLUTION 11/12 BITS, 

Phụ kiện yêu cầu: Front connector 40 PIN