Mô đun mở rộng LOGO! AM2 RTD 2AI

  • 6ED1055-1MD00-0BA2

ô dun mở rộng LOGO! AM2 RTD 2AI – 6ED1055-1MD00-0BA2 – Siemens AG

Tên sản phẩm: Mô dun mở rộng LOGO! AM2 RTD 2AI – 6ED1055-1MD00-0BA2

Kích thước: 2.244 x 3.78 x 2.795 mm

Tần số hoạt động: 47-63Hz

Cổng giao tiếp: RJ45

Giao diện: Ethernet

Ngôn ngữ lập trình: FBD, Ladder logic