Modul mở rộng CP1W-CIF01

Module mở rộng  Omron CP1W-CIF01

- Module truyền thông cổng RS-232C

- Có thể gắn trên CPU tại slot 1 hoặc slot 2 của PLC CP1H

- Khoảng cách truyền tối đa: 15m

- Công cụ kết nối: (D-sub, 9 pin female)