Bộ lập trình PLC Omron Model : CP1W-40EDR

Bộ lập trình PLC Model : CP1W 40EDR

DC inputs : 24

Relay Outputs : 16

Module I/O mở rộng, kiểu đầu ra relay

Điện áp cung cấp : 24Vdc

Chuẩn N , L, CE

Xuất xứ : omron