Khởi động mềm ABB: PSTB570-600-70

  • PSTB570-600-70
Thông tin chung
Hãng sản xuất Abb
Loại  ATV 61
Dãy công suất 400V
Tần số 50-60
Cấp điện áp

• Điện áp điều khiển 100-250 VAC 50 60 Hz

• Điện áp hoạt động: 208-600 V

Sản phẩm khác