Bộ chia tín hiệu DRAGO

  • DN21000

Thông số bộ chia tín hiệu drago dn21000

– Tín hiệu ngõ vào 1 kênh 0-20ma, 4-20ma, 0-5v, 0-10v, 1-5v, 2-10v có thể chọn lựa từng loại tín hiệu đầu vào bằng Dip Switch (Đặc biệt tín hiệu 4-20ma, 0-20ma có nguồn loop 16V)

– Tín hiệu ngõ ra 2 kênh 0-20ma, 4-20ma, 0-5v, 0-10v, 1-5v, 2-10v có thể chọn lựa từng loại tín hiệu đầu vào bằng Dip Switch

– Độ sai số chỉ 0,1%

– Thời gian đáp ứng chỉ 150 µs

– Độ cách ly chống nhiễu tín hiệu 3kvac

– Nguồn cấp 24vdc

– Có chuẩn chống cháy nổ Ex với zone 2