Bộ lưu điện ATS Tianshui 213 Model :ATS GAS1-800MR/3

Bộ lưu điện ATS hãng Tianshui 213

Model : ATS GAS1 800MR/3

Code : 20180628S10

Công suất : 800A

UH = 276V

UL=160V

 

Sản phẩm khác