Bộ điều khiển Servo Driver ESDB-030AE

Cung cấp bộ điều khiển Servo Elesy

Model : ESDB-030AE

Input : 3PH 200-230V 50-60Hz  14A

Output: 0-230V 0-200Hz 13A

Sản phẩm khác