Thiết bị tự động hóa

  • ZEN-10C1DR-D-V2

ZEN-10C1DR-D-V2
Khả năng gắn Modul mở rộng: không.
Nguồn cung cấp: 12 to 24 VDC. 
Số đầu vào số: 6
Số đầu ra số: 4 Relay.
Buttons, Calendar, Clock: Không.
Đầu vào tương tự: Có.
Màn hình hiển thị LCD