PLC SIEMENS S7-200 CPU224CN

  • 6ES7 214-2AD23-0XB8

PLC SIEMENS S7-200CN CPU 224XP CN 6ES7214-2AD23-0XB8

BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH 6ES7214-2AD23-0XB8

- NGUỒN CUNG CẤP: 24VDC

- NGÕ VÀO SỐ: 14 DI DC

- NGÕ RA SỐ : 10 DO TRANSISTOR

- CÓ SẴN 2 NGÕ VÀO ANALOG, 1 NGÕ RA ANALOG

- CÓ SẴN 2 TRIẾT ÁP ĐIỀU CHỈNH ANALOG

- MỞ RỘNG THÊM 7 MODULE

- BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH: 16KB

- BỘ NHỚ DỮ LIỆU: 10KB

- CÓ SẴN 2 CỔNG PPI/FREEPORT PORTS RS-485

- ĐIỀU KHIỂN PID: CÓ.

- PHẦN MỀM: BẤM VÀO ĐÂY TẢI PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC SIEMENS S7-200CN STEP7 MICROWIN V4.0 SP9.

- THỜI GIAN XỬ LÝ 1024 LỆNH NHỊ PHÂN : 0.37MS.

- BIT MEMORY/COUNTER/TIMER : 256/256/256.

- BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO: 6 X 60 KHZ.

- BỘ ĐẾM LÊN/XUỐNG: CÓ.