Khối CPU Omron dòng CP1E CP1E-N30DR-A

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp

100 to 240 VAC 50/60 Hz

Số lượng ngõ vào/ra

18/12 (Có thể mở rộng)

Ngõ vào

5VDC, 24VDC

Ngõ ra

Rơ le

Dung lượng chương trình

8K steps

Dung lượng bộ nhớ

8K words


Thời gian lưu trữ

Khoảng 13.000 giờ (Nhiệt độ môi trường xung quanh: 55 ° C)
Pin CP1W-BAT01 (Đặt hàng riêng)

 

Chế độ hoạt động

- PROGRAM mode: Tại chế độ này thì các thay đổi có thể thực hiện trước khi chạy chương trình

- MONITOR mode: Có thể chỉnh sửa trực tiếp và thay đổi các giá trị I/O đặt trước ở chế độ này

- RUN mode: Chương trình được thực hiện (Đây là chế độ hoạt động bình thường)


Truyền thông
 
RS 232, USB