Cung cấp cảm biến Endress hauser

  • PMP131-A1101A1T

Cung cấp cảm biến Endress hauser

Model:PMP131-A1101A1T

Made in Germany

Bảo hành 12 tháng