CPU SR30 6ES7 288-1SR30-0AA0 PLC SIEMENS SIMATIC S7-200 SMART

U SR30 6ES7 288-1SR30-0AA0 PLC SIEMENS SIMATIC S7-200 SMART

 PLC SIEMENS SIMATIC S7-200 SMART CPU SR30 6ES7 288-1SR30-0AA0

- NGUỒN CẤP 85-264VAC

- NGÕ VÀO 18, NGÕ RA 12 RELAY.

- DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ 12 KBYTES

- CÓ SẴN CỔNG ETHERNET- KÍCH THƯỚC: 110X100X81

- CÔNG SUẤT 14W- TRỌNG LƯỢNG 435G- CÓ 1 CỔNG TRUYỀN THÔNG 485

- SỬ DỤNG PHẦN MỀM LẬP TRÌNH STEP 7-MICROWIN SMART V2.1 6ES7 288-8SW01-0AA0

MODEL PLC S7-200 SMART: CPU CR40 6ES7 288-1CR40-0AA0, CPU CR60 6ES7 288-1CR60-0AA0, CPU SR20 6ES7 288-1SR20-0AA0, CPU ST20 6ES7 288-1ST20-0AA0, CPU SR30 6ES7 288-1SR30-0AA0, CPU ST30 6ES7 288-1ST30-0AA0, CPU SR40 6ES7 288-1SR40-0AA0, CPU ST40 6ES7 288-1ST40-0AA0, CPU SR60 6ES7 288-1SR60-0AA0, CPU ST60 6ES7 288-1ST60-0AA0

MÔ ĐUN MỞ RỘNG: EM DI08 6ES7 288-2DE08-0AA0, EM DR08 6ES7 288-2DR08-0AA0, EM DT08 6ES7 288-2DT08-0AA0, EM DR16 6ES7 288-2DR16-0AA0, EM DT16 6ES7 288-2DT16-0AA0, EM DR32 6ES7 288-2DR32-0AA0, EM DT32 6ES7 288-2DT32-0AA0, EM AI04 6ES7 288-3AE04-0AA0, EM AQ02 6ES7 288-3AQ02-0AA0, EM AM06 6ES7 288-3AM06-0AA0, EM AR02 6ES7 288-3AR02-0AA0, EM AT04 6ES7 288-3AT04-0AA0, PROFIBUS EM DP01, HMI TD400C, SB CM01 6ES7 288-5CM01-0AA0, SB DT04 6ES7 288-5DT04-0AA0, SBAQ01 6ES7 288-5AQ01-0AA0, SB BA01 6ES7 288-5DT04-0AA0 6ES7 288-5BA01-0AA0

PHẦN MỀM LẬP TRÌNH: 6ES7 288-8SW01-0AA0