Cảm biến tiệm cận Sick IM30-40NPS-ZC1

  • IM30-40NPS-ZC1
  •  tiệm cận IM30-40NPS-ZC1

  • Nguồn cung cấp: 10...30 VDC

  • Ngõ ra: PNP

  • Thời gian đáp ứng: ≤ 200ms

  • Tần số: 100 Hz

  • Kiểu kết nối : Connector M12, 4-pin

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 70 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 0 mm ... 40 mm