Cảm biến sợi quang Omron

  • E32-ZD200 2M
Cảm biến sợi quang
Cấp bảo vệ IP67
Vật liệu cảm biến Nickel Plated Brass
Độ dài 17mm
Độ rộng 10mm
Kích thước 10 (Dia.) x 17 mm
Nhiệt độ hoạt động tối đa +70°C
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40°C