Cảm biến quang điện QS30 ARX

Dòng cảm biến quang điện World Beam QS30 Series của Banner hoạt động được ở các chế độ thu phátphản xạ gương phân cực và không phân cực, phản xạ khuếch tán, các chế độ loại bỏ ảnh hưởng của nền fixed-field & adjustable-field sensing mode.

Tầm xa cực đại 200m, đầu ra NPN/PNP,

24 to 250V ac/12 to 250V ac supply voltage with e/m relay outpu,

LO/DO;

cấp bảo vệ IP67-IP69.

Các sản phẩm khác World Beam QS30 Series của Banner

 

QS30EX

WORLD-BEAM QS30 Series: High-Powered Emitter
Range: 213 m; Input: 10-30V dc
Output: Not applicable - No outputs

 Cảm biến Banner QS30 Series

Tìm sản phẩm theo Model number :

2 m (6.5 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30EXQ

WORLD-BEAM QS30 Series: High-Powered Emitter
Range: 213 m; Input: 10-30V dc
Output: Not applicable - No outputs
5-Pin Euro-Style Quick Disconnect Connector  

 

 
 
 

QS30EXQPMA

QS30EXQPMA 6"" 5-PIN PUR EURO PIGTAIL  

 

 
 
 

QS30RRXQPMA

QS30RRXQPMA 6"" 5-PIN PUR EURO PIGTAIL  

 

 
 
 

QS30R W/30'

WORLD-BEAM QS30 Series: Receiver 
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
9 m (30 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30E W/30'

WORLD-BEAM QS30 Series: Emitter
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Not applicable - No outputs
9 m (30 ft) cable  

 

 
 
 

QS30EDV

WORLD-BEAM QS30 Expert Diffuse-Mode Visible Red Beam
Range: High-Speed Mode: 1 100 mm; Normal: 1400 mm
Input: 10-30V dc; Output: Bipolar NPN/PNP
2 m (6.5 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30EDVQ

WORLD-BEAM QS30 Expert Diffuse-Mode Visible Red Beam
Range: High-Speed Mode: 1 100 mm; Normal: 1400 mm
Input: 10-30V dc; Output: Bipolar NPN/PNP
Euro-Style Quick Disconnect Connector  

 

 
 
 

QS30EDVQPMA8

WORLD-BEAM QS30 Expert Diffuse-Mode Visible Red Beam
Range: High-Speed Mode: 1 100 mm; Normal: 1400 mm
Input: 10-30V dc; Output: Bipolar NPN/PNP  

 

 
 
 

QS30ELVCQ

WORLD-BEAM QS30 Series Clear Object Sensor
Range: 100 mm-2 m; Input: 10-30V dc
Rating: IP67; Output: Bipolar (NPN & PNP)
5-pin Euro Style QD  

 

 
 
 

QS30RRX

WORLD-BEAM QS30 Series: High-Powered Receiver
Range: 213 m; Input: 10-30V dc
Output: DO (Dark Operate) Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
2 m (6.5 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30RRXQ

WORLD-BEAM QS30 Series: High-Powered Receiver
Range: 213 M; Input: 10-30V dc
Output: DO (Dark Operate) Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
Euro-Style Quick-Disconnect Connector  

 

 
 
 

QS30EX W/30'

WORLD-BEAM QS30 Series: High-Powered Emitter
Range: 213 m; Input: 10-30V dc
Output: Not applicable - No outputs
9 m (30 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30RRX W/30'

WORLD-BEAM QS30 Series: High-Powered Receiver
Range: 213 m; Input: 10-30V dc
Output: DO (Dark Operate) Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
9 m (30 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30R

WORLD-BEAM QS30 Series: Receiver 
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
2 m (6.5 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30RQ

WORLD-BEAM QS30 Series: Receiver 
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
Euro-style Quick-Disconnect Connector  

 

 
 
 

QS30RQPMA

WORLD-BEAM QS30: Receiver
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
6 inch (150 mm) PUR pigtail Euro-style QD  

 

 
 
 

QS30E

WORLD-BEAM QS30 Series: Emitter
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Not applicable - No outputs
2m (6.5 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30EQ

WORLD-BEAM QS30 Series: Emitter
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Not applicable - No outputs
5-Pin Euro-Style Quick Disconnect Connector  

                            

 
 
 

QS30EQPMA

WORLD-BEAM QS30: Emitter
Range: 60 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
6 inch (150 mm) PUR pigtail Euro-style QD  

     

 

QS30LV

WORLD-BEAM QS30 Series: Retroreflective
Range: 10 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
2 m (6.5 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30LVQPMA

WORLD-BEAM QS30: Retro
Range: 10 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
6 inch (150 mm) PUR pigtail Euro-style QD  

 

 
 
 

QS30LV W/30'

WORLD-BEAM QS30 Series: Retroreflective
Range: 10 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP

 
 
 

QS30LVQ

WORLD-BEAM QS30 Series: Retroreflective
Range: 10 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
Euro-Style Quick-Disconnect Connector  

                    

 

QS30D

WORLD-BEAM QS30 Series: Diffuse
Range: 1.0 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP

 
 
 

QS30D W/30'

WORLD-BEAM QS30 Series: Diffuse
Range: 1.0 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
9 m (30 ft) Cable  

 

 
 
 

QS30DQ

WORLD-BEAM QS30 Series: Diffuse
Range: 1.0 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
Euro-Style Quick Disconnect Connector  

 
 
 

QS30DQPMA

WORLD-BEAM QS30: Diffuse
Range: 1.0 m; Input: 10-30V dc
Output: Bipolar: 1 NPN; 1 PNP
6 inch (150 mm) PUR pigtail Euro-style QD  

                     

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.