Bo mạch van điện động GAMX-2007

  • GAMX-2007
  • Thông tin chi tiết
  • Tín hiệu đầu vào : 4-20mA2, các kháng đầu vào 250ohms
  • Tín hiệu đầu ra : 4-20mA, các tín hiệu đầu vào và đầu ra bị cô lập, người dùng không cần modul cách ly
  • Cung cấp năng lượng điện áp 220V