Bộ lập trình PLC Omron

  • CP1H-X40DT-D
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH OMRON CAO CẤP LOẠI NHỎ CP1H-X40DT-D

  • CPU VỚI 40 ĐẦU I/O: 24 ĐẦU VÀO, 16 ĐẦU RA NPN TRANSISTOR (SINKING)

  • BỘ ĐẾM CAO TỐC: 100KHZ PHA ĐƠN, VÀ 50KHZ PHA LỆCH NHAU ĐỂ ĐIỀU KHIỂN 4 TRỤC 

  • CÓ 8 ĐẦU NGẮT VÀO, 4 ĐẦU VÀO ANALOG, 2 ĐẦU RA ANALOG

  • CHỨC NĂNG ĐẦU RA XUNG: 
    + 2 ĐẦU RA 100KHZ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRỤC  
    + 2 ĐẦU RA 30KHZ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TRỤC