Bộ lập trình

  • FX3G-40MR/ES-A
Mã sản phẩm Ngõ vào Ngõ ra
FX3G-14MR/ES-A 6 24VDC 8 Relay
FX3G-14MT/ES-A 6 24VDC 8 Transistor
FX3G-24MR/ES-A 14 24VDC 10 Relay
FX3G-24MT/ES-A 14 24VDC 10 Transistor
FX3G-40MR/ES-A 24 24VDC 16 Relay
FX3G-40MT/ES-A 24 24VDC 16 Transistor
FX3G-60MR/ES-A 36 24VDC 24 Relay
FX3G-60MT/ES-A 36 24VDC 24 Transistor