Bộ đếm CT6M-2P4

  • CT6M-2P4

I: Thông tin sản phẩm

Size 72*72*85, 6 số, input có thể chọn NPN or PNP, 2 ngưỡng Relay, 2 ngưỡng Transitor.

Bộ đếm này có thể chuyển đổi chức năng thành Timer nhờ thay đổi mode

Bộ đếm được ứng dụng đếm số lượng sản phẩm, đếm số mẻ, đếm số mét, đếm chiều dài...