Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Van điện từ 23DKF1-6T/DC110V

  • 23DKF1-6T/DC110V

I: Thông tin sản phẩm

Model sp : 23DKF1-6T/DC110V

Điện áp:110V

Made in: China