Van điện từ 23DKF1-6T/DC110V

  • 23DKF1-6T/DC110V

I: Thông tin sản phẩm

Model sp : 23DKF1-6T/DC110V

Điện áp:110V

Made in: China