Timer LT4H AC240V

Đồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số LT4H-AC240VS

  • Phạm vi thời gian của LT4H từ 0.001 giây đến 999.9 giờ, phạm vi thời gian của LT4H-W từ 0.01 giây đến 9999 giờ.
  •  
  • 100-240 V AC, 24 V AC và 12-24 V DC.
  •  
  • Đồng hồ hẹn giờ kép và chế độ nhiều thao tác (LT4H-W).
  •  
  • Màn hình LCD đèn nền 2 màu, kích thước DIN 48.
  •  
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn CE, UL và C-UL.
  •  
  • Mức độ bảo vệ IP66.