Quạt DC 3 dây NMB 3615KL-05W-B60

  • 3615KL-05W-B60

kích thước 90x90x25mm

Model : Quạt DC 3 dây NMB 3615KL-05W-B60

Điện áp 24VDC, 0.55A

Hãng: NMB MAT