PLC Omron CJ2M-CPU32

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp

Tùy chọn Module nguồn

Số lượng ngõ vào,ra

2560

Số bước lập trình

10k steps

Số chương trình

-

Dung lượng bộ nhớ

64K words (DM: 32K words, EM: 32K words x 1 bank)

Phần mềm lập trình

CX-Programmer

Cổng truyền thông

EtherNet/IP, USB, RS-232C, RS-422A/485

Tiêu chuẩn

UC1, N, L, CE