Contactor Siemens Model: 3RT2017-1AP02

* Thông tin kỹ thuật

Model : 3RT2017-1AP02

SIEMENS
3-pole
NC
230V AC
12A
NO x3
DIN, on panel
3RT20
screw terminals
-25...60°C
690V