Công tắc xoay 3 vị trí 2NO loại tự trả về từ hai bên

  • ASLN39920DNS

Chuyển mạch 3 vị trí 45°,

-  Tiếp điểm: 2NO

- Đường kính Ø 22,

- Loại tự trả về từ hai bên

- IP 65 mặt ngoài tủ.