Cảm biến bắt màu KT6W-2N5116

  • KT6W-2N5116

* Thông tin sản phầm 

SICK KT6W-2N5116
Input: DC 10-30V
out<=100mA
Khoảng cách phát hiện: 10+-3mm
Chế độ dạy màu, dạy nền
Dùng cho máy tốc độ cao