Bộ nguồn Idec PS5R-SD24

  • PS5R-SD24

I : Thông tin sản phẩm

Bộ nguồn Idec

Model: PS5R-SD24

Input : 100-240VAC 1.7A

50-60Hz

Output: 24VDC - 2.5A - 60W