Bộ lập trình LOGO Siemens

  • 6ED1052-1FB08-0
  • Nguồn cấp: 115V - 230VAC.
  •  
  • Ngõ vào: 8I 220VAC.
  •  
  • Ngõ ra: 4O Relay 220VAC.
  •  
  • Đối với LOGO! 0BA8 V8.2 là có bổ sung thêm Webserver với user-define webpages (giống PLC S7-1200), Modbus TCP IP làm chức năng Client (master), tương thích với các module của LOGO! 0BA8 hiện tại, sử dụng LOGO! Comfort soft V8.2 (bản cũ có thể upgrade online) – đã có.
  • Ngoài ra, khả năng kháng nhiệt (chịu nhiệt) cao hơn so với LOGO! 0BA8 version cũ. Giúp cho chịu được môi trường khắc nghiệt hơn ( -20 độ C (âm) đến 55 độ C trong quá trình vận hành).