Bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P4

Các đặc điểm chính

- Kích thước: 48x48mm.

- Số LED hiển thị: 6 chữ số.

- Giá trị cài đặt trước: 1 giá trị.

- Tốc độ đếm: 1cps, 30cps, 1kcps, 5kcps, 10kcps.

- Cấp bảo vệ: IP65.

- Điện thế: 100-240V.

- Nhiệt độ làm việc: -10 đến 55độ C.

 

Sản phẩm khác